Tietosuojaseloste

Tämä on Art & Tattoo Revon henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste 16.9.2021.


Yhteystiedot:

Art & Tattoo Repo

3085229-8

Koulukatu 34

80100 Joensuu

arttattoorepo@gmail.com

0407243434

 

Mitä tietoja keräämme

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Tarvittavat henkilötiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä tatuointiin vaikuttavat terveystiedot. Alaikäisen henkilön ollessa kyseessä myös huoltajan yhteystiedot. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Miten käytämme tietojasi

Käytämme asiakkaan antamia tietoja asiakassuhteen hoitamista varten, sen hallintaan ja kehittämiseen, sekä asiakkaan henkilökohtaisen palvelun parantamiseen. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten.


Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tietoja käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Kolmannen osapuolen toimijat keräävät, käyttävät ja esittävät asiakastietoja ainoastaan tarpeen vaatimissa rajoissa.

Säilytämme henkilötietojasi

Asiakkaan henkilötietoja säilytämme lakien, kuten kirjanpitolain, vaatiman ajan.


Oikeutesi

Asiakkaana sinulla on oikeus:

  • tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • oikaista itseäsi koskevat tiedot
  • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi kieltää markkinoinnin.
  • vastustaa käsittelyä ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
  • peruuttaa suostumus, esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin. 

 

Huomaathan kuitenkin, että "oikeus tulla unohdetuksi" on sinulla vain, jos meillä ei ole lakisääteistä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.